Bredbånd værd at vide før under og efter køb 

Før du vælger at skrifter bredbånd, kan det være fordelagtigt at gøre op med dig selv hvorfor er du skifter, er det prisen eller er det forbindelsen der er helt hen i hampen? Prisen er værd at have med, da det er konstant er en positiv udvikling af denne for forbrugerne, da det opleves at den falder på nuværende tidspunkt. Forbindelse bliver ligeledes bedre med tiden fordi der er et større krav på at man får en stærkere forbindelse, da mange af de ting, vi bruger internettet til, kræver at man har en stærkere forbindelse for at kunne trække dette. Derfor skal man kigge lidt nærmere på hvad det er man har brug for af signal. 

Lav en sammenligning på de forskellige udbydere af internet.  

Det er vigtigt at man ikke bare tager den første og den bedste man finder af udbyder af internet, da der kan være mange tusinde kroner at spare årligt ved at man finder den rette udbyder. Ligeledes bør man ikke blot sammenligne internetforbindelsen med hinanden, men måske overveje en lidt stærkere forbindelse da det i nogle tilfælde kan være billigere at have en højere internetforbindelse. Her kan du finde en god oversigt over bredbånd pris. 

Kontroller om du får det du betaler for 

Efter man har valgt sin udbyder skal man have en tekniker ud for at sætte det op og når det så er fikset kan det være smart at lave en hastighedstest af ens internet, hvilket hurtigt kan findes ved at lave en google søgning på internet hastighedstest. Her er det dog vigtigt at kigge nærmere på ens aftale, for vælger man en 300/50 hastighed er det smart at kigge på om det er garanteret på alle enheder eller om det er den samlede forbindelse. Da hvis man har mange tilkoblet den samme forbindelse kan forringe signalet. Derfor er en hurtig løsning at frakoble alle ens enheder på nær en og foretage en test på den ene forbindelse og gøre det både på den trådløse forbindelse og på lan stik. Det kræver dog en computer eller PlayStation, da det er de færreste telefoner, der har en indgangsport på telefonen til internetkabel.